หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ
โดย : admin
อ่าน : 436
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ