วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร (ภาคเช้า) และโครงการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 “การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here